நிறைவருள் தருவாய் ரஹுமானே !

Go down

நிறைவருள் தருவாய் ரஹுமானே !

Post by srivai.khader on Mon Mar 25, 2013 7:17 pm

எங்கள் உள்ளத்தை இன்னும்
தூய்மையாக்கி

எங்கள் எண்ணத்தை இன்னும்
உயர்வாக்கி

எங்கள் செயல்களை இன்னும்
நேர்மையாக்கி

எங்கள் கண்ணியத்தை இன்னும்
நிலையாக்கி

எங்கள் கருணையை இன்னும்
வலுவாக்கி

எங்கள் கடமையை இன்னும்
தொழுகையாக்கி

எங்கள் துவாக்களை இன்னும்
கபூலாக்கி

எங்கள் மரணத்தை இன்னும்
நேராக்கி

எங்கள் கேள்வி கணக்கை இன்னும்
இலுகுவாக்கி

எங்கள் மரணத்தை இன்னும்
கலீமா கூறும் நாவாக்கி

எங்கள் இறுதி வரை உறுதியாக
மார்கத்தை கைபற்றி

எங்களை உனக்காக வாழ்ந்து மரணிக்க
நிறைவருள் தருவாய் ரஹுமானே !

ஸ்ரீவை. காதர் -

srivai.khader
srivai.khader
Member

நான் உங்கள் : சகோதரன்
பதிவுகள் பதிவுகள் : 91
ஸ்கோர் ஸ்கோர் : 2946
Points Points : 26
வயது வயது : 57

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum