வேஷம் !

Go down

வேஷம் !

Post by srivai.khader on Thu Jul 18, 2013 12:38 pm


நிஜங்கள் நிறம் மாறும் போது – இங்கே
வேஷம் இன்னும் பொய் முகங்களாக

சூழ் நிலைக்கு தகுந்தாற்போல் தன்னை
மாறி கொள்ளும் பச்சோந்திகளாக தினம்

தனக்கு மட்டுமே என்ற குறுகிய எண்ணம்
தன்னை சார்ந்தவறுக்கு என்ற பேராசை

இந்த நிலைப்பாடுகள் உயரும் போது
மனிதன் மனம் குன்றி மதி இழக்கிறான்

பொய்களை மறைக்க இன்னும் ஒரு பொய்
உலகில் கூடிகொண்டே போகும் பாவங்கள்

நிலை இல்லாத உலகில் வாழ்வோம் ! இது
இறைவனை மறந்த மனிதனின் மன நிலை

வாரிசுகளுக்கு வளம் சேர்க்க ஒரு வேஷம்
மறை தந்த வழி மறந்து குறை வழி நோக்கி

வேண்டாம் ! இனி பொய் வேஷம் எப்போதும்
உண்மை முகத்திற்கு நல்ல அருள் உண்டு

உள்ள முகங்களே உண்மையின் காட்சி !
பொய் வேஷம் என்றும் அழிவின் சாட்சி !!

-ஸ்ரீவை.காதர்மு.அ.காதர்.
srivai.khader
srivai.khader
Member

நான் உங்கள் : சகோதரன்
பதிவுகள் பதிவுகள் : 91
ஸ்கோர் ஸ்கோர் : 2946
Points Points : 26
வயது வயது : 57

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum