பிள்ளைகளால் மேன்மை !

Go down

பிள்ளைகளால் மேன்மை !

Post by srivai.khader on Thu Jul 18, 2013 1:15 pm

வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் வசந்தம்
கரம் பிடித்து இணைந்த எங்கள் பந்தம்

வசந்தம் இருந்தது எங்கள் வாழ்வில்
வைகறை மேகமாய் இன்னும் உறவில்

சகோதரன் தந்திர சூழ்சியில் அன்று
வஞ்சமும் இணைந்து அவன் நெஞ்சில்

சொந்தமும் இருந்தது எங்கள் உறவில்
வெந்தது மனம் பல நிகழ்வுகளில்

உதவியது ஒரு கரம் உதவிக்கு அன்று
உணரும்முன் முதுகில் குத்தியது நின்று

தலைமையின் காலங்களில் சிலர் கரிசனம்
மறைந்ததும் தெரிந்தது பலர் உள் மனம்

வெந்தது மனது இன்னும் கடும் சொல் கொண்டு
வேகாத நினைவுடன் தினம் கடந்திடும் நின்று

உறவுகள் உதவாது வசவுகள் மட்டும் கூறும்
உரிமை கொள்ளாது பெருமையில் திரியும்

பெற்ற பிள்ளைகளால்தான் என்றும் பெருமை
அவர்கள் வாழ்வு கொண்டு நமக்கு மேன்மை

பெற்ற மக்களின் வாழ்க்கையை மேன்மையக்குவாய்
அவர்கள் தோல் மேல் செல்லும் பாக்கியத்தை தருவாய்

பிள்ளைகளால் மேன்மை வரும் இன்ஷா அல்லாஹ் !
இறைவா ! நிறைவாக்கி வைப்பாய் மாஷா அல்லாஹ் !

துவாவுடன் பெற்றோர்கள்
-ஸ்ரீவை.காதர்-மு.அ.காதர்.
avatar
srivai.khader
Member

நான் உங்கள் : சகோதரன்
பதிவுகள் பதிவுகள் : 91
ஸ்கோர் ஸ்கோர் : 2901
Points Points : 26
வயது வயது : 57

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum