உறவு தூங்கும் நேரம் !

Go down

உறவு தூங்கும் நேரம் !

Post by srivai.khader on Tue Aug 20, 2013 7:04 pm

உறவு தூங்கும் நேரம் –இந்த
உரிமை தூங்கிடாது

இரவு தூங்கினாலும் –இந்த
நினைவு தூங்கிடாது

இது ஒரு கனவளை –இன்னும்
உணர்வுகள் இதன் சிறை

நான்கு சொந்தம் வேணும் – இனி
உன்னை தாங்கி தூக்கவே

காணும் காட்சி யாவும் இனி
கானல் நீர் அலை

வானமும் இந்த பூமியும் –அந்த
இறைவன் படைப்பிது

நாம் வாழும் நாள் கூட –அந்த
படைப்பின் கணக்கிது

வாழும் நாளில் நாம் செய்யும்
நல்ல அமல்கள் ஏது

வாழ்வு உன்னை காட்டிடும்-என்றும்
நடந்த செயல் இது

நான் இனி நீ நாள் தரும் விதி
வாழ்வோம் நாமும் அர்த்தமாக

உறவு தூங்கும் நேரம் –இனி
உரிமை தூங்கிடாது ..................


ஸ்ரீவை.காதர்.


மு.அ.காதர்.
avatar
srivai.khader
Member

நான் உங்கள் : சகோதரன்
பதிவுகள் பதிவுகள் : 91
ஸ்கோர் ஸ்கோர் : 2904
Points Points : 26
வயது வயது : 57

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum